Reklama në Social Media

This is the default page custom subtitle

Reklama në Social Networks

Pjesëmarrja në rrjetet sociale është bërë një fakt i jetës së përditshme të njerëzve. Çdo ditë e më shumë njerëz janë në to, duke rritur potencialin e rrjeteve sociale për shfrytëzim nga bizneset. Me këtë në mendje këto rrjete shërbejnë si mjet transmetimi për mesazhe reklamuese, si brenda vendit dhe ndërkombëtarisht. Në lidhje me këtë ofrojmë:

  • Paketat të shpejta dhe të sakta për të krijuar profil në rrjetet sociale
  • Mbikëqyrja dhe menaxhimi i profileve sociale
  • Fushata reklamash në Facebook
  • Krijim profili grafik në YouTube, Twitter dhe MySpace
  • Lidhje – ura ndërmjet rrjeteve
  • Shërbime konsultuese për menaxhim profili